Singurătate și intoleranță.
Perspectiva PCA asupra provocărilor de azi

3 – 5 decembrie 2021

PCE Europe și Asociația Română de Psihoterapie Centrată pe
Persoană

Pre – Simpozion 2-3 decembrie
Post – Simpozion 6 decembrie

        Scopul simpozionului este de a aduce impreună practicieni, studenți și pe cei interesați de Abordarea Centrată pe Persoană pentru a reflecta asupra modului în care această abordare poate să ofere resurse utile și inspirație pentru practică, învățare și despre a trăi în momentele dificile cu care lumea și umanitatea se confruntă în prezent.

• Limba oficială a evenimentului va fi limba engleză. Dorim însă să încurajăm și să sprijinim persoanele care nu vorbesc limba engleza suficient de bine să participe la simpozion. Pentru aceasta, pe cât posibil, vom oferi diferite soluții pentru a le facilita participarea.
• Acest eveniment va fi acreditat de către Colegiul Psihologilor din România și de către Federația Română de Psihoterapie.

Comitetul Științific Internațional

 1. Veniamin Kolpachnikov (Rusia)
 2. Jean-Marc Priels (Belgia)
 3. Vassilios Kiosses (Grecia)
 4. Susan Stephen (Regatul Unit)
 5. Gerhard Stumm (Austria)
 6. Joachim Sauer (Austria)
 7. Magda Draskóczy (Ungaria)
 8. Germain Lietaer (Belgia)
 9. Angelique Timmerman (Olanda)
 10. Judy Moore (Regatul Unit)
 11. Pawel Sala (Polonia)
 12. Jean-Marc Randin (Elveția)

Comitetul de organizare

 • Ana Lepoiev
 • Cristina Băbălău
 • Laurentiu Dobrotă
 • Nicoleta Stancu
 • Ioana Agachi
 • Paul Diaconescu
 • Raluca Neagu
 • Alina Elena Pop
 •  Cristina Ianuc
 • Nicoleta Căpraru
 • Dragoș Geamană
 • Ozana Nițulescu
 • Raluca Cosmescu
 • Dana Crasan
 • Mihaela Bonațiu
 • Daniela Ploeșteanu Sfârlea
 • Florența Foca
 • Florentina Palada

 

 • Colaboratori:
 • Alexandra Cucu
 • Victor Gheorman
 • Oana Tudor
 • Mihaela Teodorescu
 • Silvia Bouroș

 

Coordonator: Georgeta Niculescu

Loneliness and Intolerance.
The PCA View of Today’s Challenges

December 3 – December 5, 2021

PCE Europe and the Romanian Association for Person-Centred Psychotherapy

Pre-Symposium 2-3
Post-Symposium 6

The aim of this symposium is to bring together practitioners, students and those interested in the Person-Centred Approach to reflect on how this specific approach can provide useful resources and inspiration for practice, as well as for learning and living during those difficult times that the world and the entire humanity are currently facing.

• The main language of the conference will be English. We also really wish to encourage and enable people who do not speak English well enough to attend the symposium. Therefore, so far as possible, we will provide various solutions to facilitate their participation.
• This event will be accredited by the College of Psychologists of Romania and by the Romanian

Scientific Committee

 1. Veniamin Kolpachnikov (Russia)
 2. Jean-Marc Priels (Belgium)
 3. Vassilios Kiosses (Greece)
 4. Susan Stephen (UK)
 5. Gerhard Stumm (Austria)
 6. Joachim Sauer (Austria)
 7. Magda Draskóczy (Hungary)
 8. Germain Lietaer (Belgium)
 9. Angelique Timmerman (Netherlands)
 10. Judy Moore (UK)
 11. Pawel Sala (Poland)
 12. Jean-Marc Randin (Switzerland)

Organising Committee

 • Ana Lepoiev
 • Cristina Băbălău
 • Laurentiu Dobrotă
 • Nicoleta Stancu
 • Ioana Agachi
 • Paul Diaconescu
 • Raluca Neagu
 • Alina Elena Pop
 •  Cristina Ianuc
 • Nicoleta Căpraru
 • Dragoș Geamană
 • Ozana Nițulescu
 • Raluca Cosmescu
 • Dana Crasan
 • Mihaela Bonațiu
 • Daniela Ploeșteanu Sfârlea
 • Florența Foca
 • Florentina Palada

 • Contributors:
 • Alexandra Cucu
 • Victor Gheorman
 • Oana Tudor
 • Mihaela Teodorescu
 • Silvia Bouroș

Coordinator: Georgeta Niculescu

Scroll to Top