OPIS dosar diplomă Psihoterapeut nivelul I, practicant, regim sub supervizare

– Recomandare formatori

– Adeverință psihoterapie individuală (minim 50 de ore)

– Angajament pentru formare continuă și  respectarea reglementărilor legale și etice

– Adeverința care atesta cele 300 ore practică

– Scrisoare de motivație

– Foaia matricolă

– Fișa individuală

– Dovada participării la evenimente, 20 de ore/credite pe an:

  • 10 ore evenimente PCP creditate CPR
  • 10 ore evenimente creditate CPR sau creditate internațional

– Dovada plății cotizației ARPCP

– 250  de lei taxa pentru analiză dosar și diplomă

– Taxa pentru diplomă FRP (la cerere)

Pentru depunerea dosarului și alte informații vă rugăm să ne scrieți pe adresa cparpcp@gmail.com

Dosarul se va depune cu o lună înainte  de data întrunirii Comisiei Profesionale.

După obținerea diplomei, in termen de o lună, se va  depune dosarul la Colegiul Psihologilor din România pentru atestare.

Informațiile privind conținutul dosarului conform cerințelor CPR le gasiți accesând linkul de mai jos:

https://alegericpr.ro/images/files/dosare/Anexa_1_-_continut_dosar_atestare_profesionala_nivelul_I_-_practicant_-_regim_exercitare_supervizare_revizuire_11.07.2019.pdf

Condiții referitoare la obținerea diplomei de psihoterapeut nivelul I, practicant, regim sub supervizare:

Participantul/ participanta la formarea profesională are dreptul de a obţine, după îndeplinirea criteriilor de forrmare în psihoterapie și celor specifice metodei (vezi mai jos) la recomandarea unui formator şi a psihoterapeutului care asigură terapia individuală, diploma de “psihoterapeut sub supervizare” în metoda psihoterapeutică centrată pe persoană, emisă de ARPCP;

Calitatea de “psihoterapeut sub supervizare” poate fi acordată după absolvirea primilor doi ani  din cursul de formare profesională, a minim 50 de ore de terapie individuală, a 300 de ore de practică, la recomandarea formatorilor;

Obţinerea calităţii de psihoterapeut sub supervizare se face concomitent cu înscrierea ca membru al ARPCP. Pentru obținerea următoarei trepte profesionale și practica psihoterapiei este obligatorie continuarea formării;

Valabilitatea diplomei de Psihoterapeut sub Supervizare încetează automat la întreruperea formării sau supervizării și la 3 ani de la data încheierii formării profesionale, dacă nu s-a solicitat prelungirea motivată.

Scroll to Top