Muzeul Național al Țăranului Român, București, România

Muzeul Național al Țăranului Român este unul dintre cele mai importante muzee din țară, precum și unul dintre cele mai vii și îndrăgite din București. Făcând parte din categoria muzeelor de arte și tradiții populare, patrimoniul său bogat cuprinde colecții de ceramică, port, țesături, lemn și feronerie, obiecte religioase, precum și o arhivă etnologică cu materiale documentare – toate reflectând nu doar specificul vieții la sat, obiceiurile și tradițiile populare, ci și cultura și spiritualitatea poporului român, păstrate și transmise până astăzi.
Înființat în 1906, Muzeul Țăranului este situat într-o clădire anume construită pentru el, monument istoric, pe una din arterele principale ale Bucureștiului, foarte aproape de Piața Victoriei și de sediul Guvernului. Trecut prin multe vicisitudini, în special în perioada comunismului, în 1990 muzeul a primit un nou director, pe pictorul Horia Bernea, care împreună cu o echipă de oameni foarte dedicați a adus o viziune proaspătă asupra patrimoniului și un concept muzeal care a dus în 1996 la primirea de către Muzeul Național al Țăranului Român a prestigiosului premiu EMYA pentru muzeul european al anului – prima oară când acest premiu a fost acordat unui muzeu din sud-estul Europei.
În prezent, muzeul se păstrează actual și relevant pentru cultura și obiceiurile contemporanilor nu doar prin expozițiile sale permanente și prin cele temporare, ci și printr-un dialog constant cu publicul, târguri de obiecte făcute de meșteșugari și artiști locali, activități cu copii, și o mare diversitate de acțiuni culturale (lansări de carte și dezbateri, concerte și filme antropologice, colocvii și seri culturale etc.).

Informatii utile

În cadrul locației evenimentului există semi-acces pentru persoanele cu dizabilități.
Suntem deschiși să oferim suport și să găsim soluții suplimentare împreună. In acest sens, vă rugăm să ne comunicați fiecare situație particulară în mod punctual, pe adresa de mail a simpozionului – symposium.pca2021@gmail.com .

Muzeul Național al Țăranului Român
ADRESĂ: Şoseaua Kiseleff 3, Sector 1, Bucureşti, 011341

The National Museum of the Romanian Peasant, Bucharest, Romania

The National Museum of the Romanian Peasant is one of the most important museums in the country, as well as one of the most lively and beloved museums in Bucharest. As part of the popular arts and traditions category of museums, its rich patrimony comprises of collections of ceramics, traditional dress, wood and metal works, religious objects, and an ethnologic archive of documentary materials – all of which reflect not only the specifics of village life, the folk customs and traditions, but also the Romanian people’s culture and spirituality, preserved and passed on until today.
Founded in 1906, the National Museum of the Romanian Peasant is located in a custom-built building, now a historical monument, on one of the main streets of Bucharest, very close to Victoriei Square and the government headquarters. Having gone through many hardships, especially during the communist regime, in 1990 the museum has received a new manager, the painter Horia Bernea, who, together with a team of very dedicated people, brought the patrimony a fresh vision and created a new museum concept that led to the National Museum of the Romanian Peasant being granted the prestigious European Museum of the Year Award – the first south-eastern Europe museum being offered this honour.
Nowadays, the museum is keeping alive and relevant to the contemporaries’ culture and customs not only through its permanent and temporary exhibitions but also through a constant dialogue with its audience, fairs with objects made by local artisans and artists, activities with children, and a great diversity of cultural activities (book launches and debates, concerts and anthropological films, talks and cultural evenings etc.).

Useful information

In this location there is semi-access for people with disabilities.
We are open to support and find additional solutions together. In this sense, please communicate to us each particular situation on the email address of the symposium – symposium.pca2021@gmail.com.

National Museum of the Romanian Peasant

ADDRESS: Kiseleff Avenue 3, Sector 1, Bucureşti, 011341.

Scroll to Top