Costuri

Taxa de participare de bază pentru zilele simpozionului include:

• acces la simpozion pe durata evenimentului – corespunzător taxei (taxelor) de
înregistrare aleasă (alese);
• cafea și gustări în timpul pauzelor de cafea;
• acces la materialele simpozionului (e.g. broșurile simpozionului);
• prânzul de sâmbătă, 4 decembrie (pentru opțiunile care includ zilele PRINCIPALE ale simpozionului).

* Taxele pentru Pre-Simpozion, Post-Simpozion și excursie vor fi platite separat de taxa
de participare de bază (3-5 decembrie 2021).

Atunci când faceți alegerea, vă rugăm să aveți în vedere că acest eveniment va include:

1. Zilele principale ale simpozionului (3-5 decembrie 2021);
2. Activități de agrement (pe 2 decembrie 2021): o excursie de o zi la Castelul Bran și la Castelul Peleș („O zi, două castele”) + o plimbare prin Brașov;
3. Cursuri pre- și post-simpozion (între 2-3 decembrie și pe 6 decembrie 2021): Cercetare și respectiv Pre-terapie.

Așadar, atunci când faceți alegerea, vă rugăm să vă asigurați că includeți TOATE categoriile de bilete pe care doriți să le cumpărați. (De exemplu, să presupunem că doriți să achiziționați un bilet early-bird pentru zilele principale de simpozion, precum și un bilet la cursul pre-simpozion. În acest caz, va fi nevoie: (1) să alegeți o opțiune din prima categorie de taxe ȘI (2) să alegeți o opțiune din a treia categorie de taxe.)

Tabelul economiilor pe categorii: https://www.isa-sociology.org/en/membership/table-of-economies-by-category

O zi două castele

(excursie)

Preț 78 euro
Ora plecării: 08:00 am
Durata: 12 ore
Limba: Engleză

Prețul include
• Transport cu autocar
• Ghid limba engleză
• Taxa de intrare la cele două castele

Prețul nu include
• Prânzul (aprox 50 lei/10 euro per person) – va fi o oprire pentru prânz și puteți mânca împreună cu grupul sau individual.
• Taxă de fotografie interioară la castelul Peleș – opțional (35 lei/cameră foto)

Politică de returnare

Perioada de returnare a plății pentru acest eveniment SE ÎNCHEIE la 1 septembrie 2021. Vi se va returna 80% din plată (excluzând comisioanele de transfer) pentru retragerea de la acest eveniment DOAR DACĂ retragerea dumneavoastră are loc în decursul acestei perioade.*

*În situația urgențelor medicale sau al restricțiilor/interdicțiilor de circulație neprevăzute datorate pandemiei, vi se va returna 90% din plată (excluzând comisioanele de transfer) în cazul retragerii de la eveniment, CHIAR ȘI dacă retragerea are loc DUPĂ 1 septembrie 2021.
**În situația anulării evenimentului, vi se va returna întreaga plată (excluzând comisioanele de transfer).

Registration fees

The registration fee includes:

– access to the symposium for the duration of the event – according to your chosen registration fee(s);

– coffee & snacks during coffee breaks;

– access to symposium materials (e.g., symposium booklets);

– lunch on Saturday, December 4 (for the options which include the MAIN symposium days).

When making your choice, please keep in mind that this event will include:

  1. The main symposium days (between December 3 and December 5, 2021);
  2. Leisure activities (on December 2, 2021): A one-day trip to Dracula’s Castle and to Peles Castle (‘One day, two castles’) + a stroll around Brasov;
  3. Pre- & post-symposium courses (between December 2-3 and on December 6, 2021): Research and Pre-therapy.

So, when making your choice, make sure that you include ALL of the categories of tickets that you want to buy [e.g., Let’s say you want to buy an early bird ticket for the main Symposium days, as well as a ticket to the pre-symposium course. In this case, you will have to: (1) choose an option from the first category of fees AND (2) choose an option from the third category of fees.]

Table of economies by category: https://www.isa-sociology.org/en/membership/table-of-economies-by-category.

One day two castles

(trip)

Price 78 euro

Departure Time 08:00 am

Duration 12 hours

Language English

Price Includes  

  • Transportation by bus
  • English speaking tour guide
  • Entrance to the castle’s

Price Excludes  

  • Lunch (around 50 lei/10 euro per person) – there will be a stop for lunch and  you can eat together with the group or individually
  • Indoor photography fee at Peles castle – optional (35 lei/camera)

 

Refund policy

The REFUND PERIOD for this event ENDS on September 1, 2021. You will receive an 80% refund (excluding transfer charges) for withdrawing from the event, ONLY if your withdrawal takes place during the refund period*.

*In case of medical emergencies or unforeseen travel bans/restrictions related to the pandemic, you will receive a 90% refund (excluding transfer charges) for withdrawing, EVEN IF your withdrawal takes place AFTER September 1, 2021.

** In case of event cancellation, you will receive a full refund (excluding transfer charges).

Scroll to Top